uso * uso = uso++

2006-06-26

jkondolifejkondolife 2006/06/26 23:39 じゃああげない><

ゲストトラックバック - http://usotech.g.hatena.ne.jp/smellman/20060626